Student Applications for the Theological Seminary

S.Falk-7630

The Theological Seminary of the Armenian Patriarchate of Jerusalem is accepting student applications: ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2017-2018 ուսումնական տարվա Երուսաղեմի Ժառանգավորաց Վարժարան եւ Ընծայարան կարող են դիմել 15 տարեկանը լրացած հայորդիներ, ովքեր ունեն միջին, ավագ, եւ ավելի բարձր կրթություն: Դիմորդները Երուսաղեմի Ժառանգավորաց Վարժարան եւ Ընծայարան ընդունվելու համար հանձնում են քննություն հետեւյալ առարկաններից. Continue Reading →