Meeting with His Excellency Mr. Reuven Rivlin, the President of the State of Israel.

Today, Tuesday April 30 2019, His Beatitude Archbishop Nourhan Manougian, the Armenian Patriarch of Jerusalem, met with His Excellency Mr. Reuven Rivlin, the President of the State of Israel.
Discussed were matters of Armenian interest in a very pleasant and amicable atmosphere.
president isr HB meeting april 30 2019

One thought on “Meeting with His Excellency Mr. Reuven Rivlin, the President of the State of Israel.

  1. Pingback: Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք Ամեն. Տ. Նուրհան Արք. Մանուկյանը հանդիպել էր Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը հետ | Israelahayer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*