Visit of Dr. Leonardo Cohen and students of the Ben Gurion University of the Negev

S.Falk-3957

Visit to the Armenian Patriarchate 21-6-2017 My name is Leonardo Cohen. I am a lecturer at the Department of Middle Eastern Studies at the Ben Gurion University of the Negev, and my research deals with issues related to Ethiopian Christianity, the history of the Society of Jesus, and the history Continue Reading →

Graduates Sts. Tarkmanchatz Armenian School 2017

graduate tarkmanch 2017

In this picture: His Eminence Archbishop Sevan Gharibian, the Grand Sacristan of the Armenian Patriarchate of Jerusalem, the Reverend Father Norayr  Kazaian, dean of the Sts. Tarkmanchatz Armenian School, the teaching staff and the graduated students of 2017. The graduates from left to right: Issa Abu Slayeh, Meghry Avakian, Alek Continue Reading →

Anniversary of His Beatitude’s Enthronement to the Holy See of St. James

HB

Today it is the fourth anniversary of the enthronement to the Holy See of St. James of His Beatitude Archbishop Nourhan Manougian, the 97th Armenian Patriarch of Jerusalem. We congratulate His Beatitude cordially Շնորհաւոր Սրբազան Պատրիարք Հայր May our Lord continue to strengthen His Beatitude in his work.

Schedule Feast of Ascension

14116612609_a56fa4793e_b

Tomorrow is the Feast of Ascension Day. We will celebrate on Mt. of Olives, at the Chapel of Ascension according to the following schedule: Wednesday May 24: 13.45 departure from the Armenian Convent 14.15 arrival at the Mount of Olives 14.30 Liturgy of cleansing, blessing and dedication of the site Continue Reading →

Student Applications for the Theological Seminary

S.Falk-7630

The Theological Seminary of the Armenian Patriarchate of Jerusalem is accepting student applications: ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2017-2018 ուսումնական տարվա Երուսաղեմի Ժառանգավորաց Վարժարան եւ Ընծայարան կարող են դիմել 15 տարեկանը լրացած հայորդիներ, ովքեր ունեն միջին, ավագ, եւ ավելի բարձր կրթություն: Դիմորդները Երուսաղեմի Ժառանգավորաց Վարժարան եւ Ընծայարան ընդունվելու համար հանձնում են քննություն հետեւյալ առարկաններից. Continue Reading →

Letter of Condolences sent to His Holiness Pope Tawadros II

Pope Tawadros ii mourning

His Beatitude Archbishop Nourhan Manougian the Armenian Patriarch of Jerusalem sent the following letter of condolences to His Holiness Pope Tawadros II the Pope of Alexandria and Patriarch of all Africa in the Holy See of St. Mark:  

The Easter Message of Patriarchs and Head of Churches in Jerusalem

Holy Tomb

Easter Message of the Patriarchs and Heads of Churches in Jerusalem We, the Patriarchs and Heads of Churches in Jerusalem, join together in proclaiming the triumphant victory of our risen Lord and Saviour Jesus Christ from the dead. The message of Easter, which was first announced in Jerusalem, and has Continue Reading →